Neidio i'r prif gynnwy
Dr. Sian Lewis

Managing Director

Welsh Health Specialised Services Committee

whssc.nhs.wales/

Unit G1, Main Ave, Treforest Industrial Estate, Pontypridd CF37 5YL

Amdanaf i

Managing Director

Dr Sian Lewis yw Rheolwr Gyfarwyddwr comisiynu Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru. Cyn dechrau yn ei swydd fel Rheolwr Gyfarwyddwr, roedd Sian yn haematolegydd ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae Sian hefyd wedi dal rôl Cyfarwyddwr Meddygol Dros Dro WHSSC.

Yn flaenorol roedd ganddi rolau rheoli meddygol yn Hywel Dda a nifer o rolau yn Neoniaeth Ôl-raddedig Cymru. Mae hi wedi arwain ar nifer o fentrau rheoli newid mawr gan gynnwys ailfodelu gwasanaethau damweiniau ac achosion brys mewn ysbyty cyffredinol ardal a sefydlu'r systemau ansawdd addysg feddygol ôl-raddedig cyntaf yng Nghymru. Mae'n aelod o Grŵp Craffu Ansawdd GMC ac mae ganddi MBA a Thystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Feddygol.