Neidio i'r prif gynnwy
Pwyllgor PGIAC

Newyddion cyffrous! Mae'r Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru yn esblygu i Gyd-bwyllgor Comisiynu GIG Cymru gan ddechrau Ebrill 1, 2024. Yn ystod y cyfnod pontio hwn, bydd ein gwefan yn parhau i fod yn weithredol. Archwiliwch ein cartref newydd yn cbc.gig.cymru i gael diweddariadau a gwybodaeth.

Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (PGIAC)

Sefydlwyd PGIAC (dan ofal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg) yn 2010 gan y saith Bwrdd Iechyd Lleol yng Nghymru i sicrhau bod gan boblogaeth Cymru fynediad teg a chyfiawn i'r ystod lawn o wasanaethau arbenigol.

Mae PGIAC yn gyfrifol am gyd-gynllunio Gwasanaethau Arbenigol a Thrydyddol ar ran Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru.

Wrth sefydlu PGIAC i weithio ar eu rhan, roedd y saith Bwrdd Iechyd Lleol (BILl) yn cydnabod mai'r ffordd fwyaf effeithlon ac effeithiol o gynllunio'r gwasanaethau hyn oedd gweithio gyda'i gilydd i leihau dyblygu a sicrhau cysondeb.

Os ydych chi am gysylltu â PGIAC, defnyddiwch y dudalen gyswllt, o ystyried yr amodau gwaith cyfredol, efallai y bydd oedi cyn ymateb i ymholiadau cyffredinol. Mewn argyfwng, ffoniwch Ysbyty Brenhinol Morgannwg ar 01443 443 443 ac am Weithrediaeth Ar Alwad PGIAC.