Neidio i'r prif gynnwy

Polisïau WHSSC

Mae dogfennaeth sefydliadol o ansawdd uchel yn arf llywodraethu hanfodol, sy’n helpu PGIAC i gyflawni ei amcanion strategol, yn ogystal â hwyluso darparu gofal o safon gyson uchel i ddefnyddwyr gwasanaethau

Gwasanaethau a Gomisiynir

Nod PGIAC yw sicrhau bod gwasanaethau arbenigol yn cael eu comisiynu gan ddarparwyr sydd â'r profiad a'r arbenigedd priodol; yn gallu darparu gwasanaeth cadarn, o ansawdd uchel a chynaliadwy; yn ddiogel i gleifion ac yn gost-effeithiol i GIG Cymru.