Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Comisiynu Integredig 2018-2021

ENW DOGFEN

Cynllun Comisiynu Integredig ar gyfer Gwasanaethau Arbenigol 2018-2021

Darllen mwy (Saesneg)

ICP 2018-2021 Atodiad 1 Bwriadau Comisiynu WHSSC

Darllen mwy (Saesneg)
ICP 2018-2021 Atodiad 2 Diwrnodau Archwilio a Chanlyniadau 2017-2018 Darllen mwy (Saesneg)

ICP 2018-2021 Atodiad 4 Sgoriau Fframwaith Rheoli Risg

Darllen mwy (Saesneg)

ICP 2018-2021 Atodiad 5 Fframwaith Cynyddu

Darllen mwy (Saesneg)

ICP 2018-2021 Atodiad 6 Methodoleg Blaenoriaethu WHSSC

Darllen mwy (Saesneg)

ICP 2018-2021 Atodiad 7 Aelodaeth Panel Blaenoriaethu WHSSC

Darllen mwy (Saesneg)

ICP 2018-2021 Atodiad 8 Aelodaeth Grŵp Asesu Effaith Glinigol a Gweithdy Blaenoriaethu Grŵp Rheoli

Darllen mwy (saesneg)

ICP 2018-2021 Atodiad 9 Methodoleg Gweithdy Blaenoriaethu Grŵp Asesu Effaith Glinigol a Grŵp Rheoli

Darllen mwy (Saesneg)

ICP 2018-2021 Atodiad 10 Ail-gomisiynu

Darllen mwy (Saesneg)

ICP 2018-2021 Atodiad 11 Tablau Ariannol WHSSC 2018-21

Darllen mwy (Saesneg)
ICP 2018-2021 Atodiad 12 Crynodeb o'r Fframwaith Sicrwydd Risg Corfforaethol Darllen mwy (Saesneg)