Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau'r Pwyllgor

Mae aelodaeth y Cyd-bwyllgor yn cynnwys 15 aelod â phleidlais a 3 Aelod Cyswllt.

Ymhlith yr aelodau pleidleisio mae'r Cadeirydd (a benodwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol) a'r Is-gadeirydd (a benodir gan Gyd-bwyllgor aelodau an-swyddogion cyfredol y saith BILl), Prif Weithredwyr BILl a Phwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru. Swyddogion.

Cadeirydd Annibynnol

Aelodau Annibynnol

Prif Weithredwyr y Bwrdd Iechyd

Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru (WHSSC)

Mae'r aelodau canlynol o Dîm Gweithredol WHSSC hefyd yn aelodau o'r Cyd-bwyllgor

Mae'r aelodau canlynol o Dîm Gweithredol WHSSC yn mynychu'r cyfarfodydd ond nid ydyn nhw'n aelodau o'r Cydbwyllgor