Neidio i'r prif gynnwy

Aelodau'r Pwyllgor

Mae aelodaeth y Cyd-bwyllgor yn cynnwys 15 aelod â phleidlais a 3 Aelod Cyswllt.

Ymhlith yr aelodau pleidleisio mae'r Cadeirydd (a benodwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol) a'r Is-gadeirydd (a benodwyd gan Gyd-bwyllgor yr aelodau an-swyddogion cyfredol o'r saith BILl), Prif Weithredwyr BILl a Phwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru. Swyddogion.

Cadeirydd Annibynnol

 

 

 

 

Aelodau Annibynnol

 

Prif Weithredwyr y Bwrdd Iechyd

 

Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (PGIAC)

 

Mae'r aelodau canlynol o Dîm Gweithredol PGIAC hefyd yn aelodau o'r Cyd-bwyllgor

 

Mae'r aelodau canlynol o Dîm Gweithredol PGIAC yn mynychu'r cyfarfodydd ond nid ydyn nhw'n aelodau o'r Cydbwyllgor