Neidio i'r prif gynnwy

Polisïau PGIAC

Mae dogfennau sefydliadol o ansawdd uchel yn adnodd llywodraethu hanfodol, sy’n helpu PGIAC i gyflawni ei amcanion strategol, yn ogystal â hwyluso’r gwaith o ddarparu safon uchel o ofal yn gyson i ddefnyddwyr ei wasanaethau.

Mae polisïau comisiynu’n diffinio’r gwasanaethau arbenigol mae PGIAC yn eu comisiynu ar ran y saith bwrdd iechyd yng Nghymru yn ogystal â’r meini prawf mae’n rhaid eu hateb er mwyn i gleifion o Gymru gael y driniaeth.

Mae manylebau gwasanaeth yn bwysig o ran diffinio’n glir beth mae PGIAC yn disgwyl iddynt fod ar waith er mwyn i ddarparwyr gynnig gwasanaethau diogel ac effeithiol sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Yn bwysig, maen nhw hefyd yn galluogi mynediad teg i gleifion o Gymru.

Mae polisïau corfforaethol yn nodi’r disgwyliadau ar PGIAC o ran ymddygiad y staff a’r sefydliad ac maen nhw’n helpu PGIAC i barhau i gydymffurfio â’r gyfraith.

Mae’r categorïau o ddogfennau sydd ar gael i’w gweld isod: