Neidio i'r prif gynnwy

Ymgysylltu/Ymgynghori â'r Cyhoedd

 

Mae’r dudalen hon yn rhoi manylion digwyddiadau ymgysylltu ac ymgynghori â rhanddeiliaid Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru ar hyn o bryd.

Mae ymgysylltu’n ymwneud â chynnwys poblogaeth Cymru yng ngwaith Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, gyda’r bwriad o sicrhau bod pobl yn derbyn gwybodaeth, yn gallu rhoi eu barn ar wasanaethau ac yn cael cyfle i helpu i ddatblygu neu ailgynllunio gwasanaethau.

Bydd yn darparu gwybodaeth ar sut y gallwch ymgysylltu â ni i roi eich barn a'ch adborth ar ddatblygiad a threfniadau comisiynu gwasanaethau yn y dyfodol.

Cyfyngiadau'r llywodraeth ar ddefnyddio Hormonau Atal Aeddfedrwydd (Atalyddion Glasoed); Gwybodaeth i blant, pobl ifanc a rhieni/gofalwyr

Mae llythyr gan GIG Lloegr ynglŷn â goblygiadau polisi newydd y Llywodraeth wedi'i gyhoeddi sydd hefyd yn berthnasol i Gymru Cliciwch yma..