Neidio i'r prif gynnwy

Cymeradwyo Cyllid ymlaen llaw

Fel rheol, diffinnir “cymeradwyaeth ymlaen llaw” fel cais i glaf dderbyn triniaeth arferol y tu allan i wasanaethau lleol neu drefniadau cytundebol sefydledig. Bydd cais o'r fath fel rheol yn dod o fewn un o'r categorïau canlynol;

 • Ail farn
   
 • Diffyg darpariaeth / arbenigedd gwasanaeth lleol / Comisiwn
   
 • Parhad clinigol gofal (yn cael ei ystyried fesul achos)
   
 • Trosglwyddo yn ôl i'r GIG yn dilyn hunan-ariannu yn y sector preifat
   
 • Ail-atgyfeirio yn dilyn atgyfeiriad trydyddol blaenorol
   
 • Myfyrwyr
   
 • Cyn-filwyr
Nod y polisi Cymeradwyo Blaenorol yw cyflwyno'r cyd-destun cenedlaethol a darparu eglurder ar gyfer atgyfeirio clinigwyr a chleifion. Fodd bynnag, gall prosesau polisi ychwanegol sy'n amlinellu gofynion comisiynu penodol, cytundebol a chymeradwyaeth ymlaen llaw ychwanegol fod ar waith hefyd a byddant yn amrywio ar draws pob Bwrdd Iechyd.
 
Mae gan Wasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru (PGIAC) nifer o bolisïau comisiynu (dolen i'n gwefan Saesneg) ar waith sy'n ymwneud â gwasanaethau / triniaeth benodol.
 
Polisi Cymeradwyo Blaenorol Ionawr 2018 (dolen i'n gwefan Saesneg)
Ffurflen Gais am Gymeradwyaeth Blaenorol (dolen i'n gwefan Saesneg)


Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â gwneud cais am gyllid i gleifion, cysylltwch â Thîm Gofal Cleifion PGIAC ar 01443 443443 est.78123 neu defnyddiwch trwy ein cyfrifon e-bost GIG Cymru neu e-bost Diogel y GIG