Neidio i'r prif gynnwy

Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol

Mae Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (PGIAC) yn gyfrifol am gyd-gynllunio Gwasanaethau Arbenigol a Thrydyddol ar ran Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru . Pan nad oes triniaethau ar gael fel mater o drefn, gall cleifion a allai gael budd penodol ddal i gael gafael ar y driniaeth trwy broses o'r enw Ceisiadau Cyllido Cleifion Unigol (IPFR).

Mae Polisi'r GIG, Gwneud Penderfyniadau ar Geisiadau Cyllido Cleifion Unigol, yn nodi'n glir sut yr ymdrinnir â'r ceisiadau hyn a sut y gellir gwneud cais. Mae penderfyniadau cyllido a wneir gan Baneli IPFR yn cael eu penderfynu ar y wybodaeth a ddarperir gan y meddyg teulu a / neu'r Ymgynghorydd i ddangos y budd clinigol sylweddol a ddisgwylir o'r driniaeth i'r claf penodol hwnnw ac a yw cost y driniaeth yn gytbwys â'r budd clinigol disgwyliedig.
 
Er mis Mawrth 2015, mae Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan (AWTTC) wedi gweithio gyda phaneli IPFR a Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (PGIAC) i weithredu argymhellion adolygiad annibynnol i gryfhau a gwella'r broses IPFR yng Nghymru.
 
Cyflwyniadau Electronig
Gall clinigwyr nawr gofrestru fel defnyddwyr ar y system a chyflwyno ceisiadau yn uniongyrchol. Cyn belled â bod gan y clinigwr gyfeiriad e-bost y GIG, gallant gofrestru fel defnyddiwr ar y system e-gyflwyniadau, mae hyn yn cynnwys clinigwyr yn GIG Lloegr trwy glicio ar yr E-ffurflen yma , cewch eich cyfeirio'n awtomatig at gronfa ddata IPFR.
 
Gellir gweld fideo yn amlinellu'r broses o ystyried IPFR ar Safle AWTTC sydd hefyd yn darparu atebion i gwestiynau cyffredin.
 
Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, cysylltwch â'r Tîm Gofal Cleifion ar 01443 443443 est. 78123